Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Ochrona danych

Uwagi ogólne

Poniższe informacje dadzą Państwu proste rozeznanie jak Państwa dane osobowe są przetwarzane, podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Dane osobowe są wszystkie danymi, którymi można Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Gromadzenie danych na naszej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na naszej stronie?

Za przetwarzanie danych na tej stronie odpowiedzialny jest administrator strony internetowej, którego dane kontaktowe znaleźć można w zakładce „ O Nas - Impressum”

Jak gromadzone są dane osobowe?

Państwa dane zbieramy za pośrednictwem naszej strony internetowej, na przykład podczas wypełniania i wysyłania formularza kontaktowego.

Pozostałe dane zapisywane są automatycznie przez nasze systemy IT podczas wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne, tj. rodzaj przeglądarki, system operacyjny, czy godzina otwarcia strony internetowej.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych gromadzona jest w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. Inne informacje mogą zostać użyte przy analizie zachowań użytkowników korzystających z witryny.

Jakie są Państwa prawa do prywatności?

W każdej chwili mają Państwo prawo do nieodpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych. Mają również Państwo prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych, jak i również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

W przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w Impressum.

Oprócz tego jeszcze Państwo ma prawo zażalenia się do odpowiedzialnych organów nadzorczycz.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy tych witryn internetowych bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Są one traktowane poufnie i zgodnie z nowymi przepisami europejskimi o ochronie danych osobowych (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Wszystkie udostępnione dane wykorzystujemy zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Danych Osobowych.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe, m.in. dotyczące tożsamości użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych dokładnie wyjaśnia czym są Państwa dane osobowe oraz w jaki sposób je gromadzimy, wykorzystujemy, przetwarzamy i zabezpieczamy.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez internet (np. komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Dlatego też pełna ochrona przed dostępem osób trzecich jest nie możliwa.

Wskazówki dotyczące organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Telefon: 030 - 32 00 32 00
E-Mail: post@havelland-express.de

Odpowiedzialnym organem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych ( imię, nazwisko, adres e-mail itp.)

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procesów przetwarzania danych osobowych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą, którą można w każdej chwili odwołać. Wystarczy, że wyślecie nam Państwo nieformalny e-mail z informacją o cofnięciu zgody.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa o ochronie danych osobowych, osobie zainteresowanej, przysługuje prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Organem odpowiedzialnym za nadzór nad kwestiami ochrony danych jest urzędnik ds. ochrony danych. Lista inspektorów oraz ich dane kontaktowe znajdują się pod adresem:  

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były przekazywane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zwrócą się Państwo z prośbą o przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, to będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to wykonalne pod względem technicznym.

Szyfrowanie SSL/TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby wysyłane do nas jako operatora witryny, używane jest szyfrowanie SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie internetowe można rozpoznać po tym, że w pasek adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki na pasku stanu przęglądarki.

Przy aktywnym szyfrowaniu SSL lub TLS dane, które nam Państwo przesyłają, nie zostaną odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo prawo do nieodpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcach oraz celu przechowywania danych osobowych, a w razie konieczności do ich korekty, zablokowania lub usunięcia.

W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w Impressum.

3.Inspektor Danych Osobowych

W naszej firmie wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, którą jest

DanLahiri Agboli
HC Plus Gesellschaft für Datenschutz 
Geneststraße 5
D-10829 Berlin

Telefon: +49 (30) 959 984 57 -0
E-Mail: info@hc-plus.de

4.Gromadzenie danych osobowych na naszej witrynie internetowej

Pliki Cookies

Strony internetowe wykorzystują tzw. pliki Cookies. Pliki te nie powodują żadnych uszkodzeń na Państwa komputerze lub innym urządzeniu mobilnym oraz nie zawierają wirusów. Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku urządzenia mobilnego i przez przeglądarkę internetową.

Większość używanych przez nach plików Cookie to tak zwane Cookies sesyjne. Są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Pozostałe pliki cookie zostają zapisane do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki te umożliwiają nam rozpoznanie rodzaju przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie na naszej witrynie internetowej.

Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, aby być informowanym o korzystaniu z plików cookie i zezwalaniu na nie tylko w indywidualnych przypadkach albo o ich wyłączeniu, a także aby były one automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może doprowadzić do ograniczenia funkcjonalności witryny.

Technologia Cookies niezbędna jest do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych funkcji witryny, takich jak np. funkcja koszyka zakupów. Dane te zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator strony ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików Cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. 

Formularz kontaktowy

Dane podane w formularzu kontaktowym są tylko i wyłącznie przetwarzane za Państwa zgodą zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Aby to zrobić, należy wysłać nieformalnego e-mail z informacją o cofnięciu zgody.

Wszelkie informacje podane w formularzu kontaktowym pozostaną zapisane u nas do momentu zażądania usunięcia bądź cofnięcia zgody na przechowywanie danych osobowych. Obowiązkowe przepisy ustawowe, w szczególności okresy przechowywania danych, pozostają nienaruszone.

5.Narzędzia analityczne i reklamowe

Google Analytics

Witryna korzysta z funkcji Google Analytics służącej do monitorowania ruchu na stronach internetowych, której dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google Analytics używa tak zwanych plików Cookies. Są one zapisywane na Państwa urządzeniach mobilnych i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki Cookie dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Dane zebrane przy pomocy Google Analytics zapisywane są zgodnie z art 6. ust. 1 lit. f) RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej witryny internetowej, jak i również wyświetlanych reklam.

Okres przechowywania danych osobowych i danych zebranych przy pomocy Google Analytics wynosi 26 miesięcy.

Wtyczka przeglądarki - Browser-Plugin

Użytkownik może wyłączyć funkcje plików Cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku rezygnacji z plików Cookies, korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może być ograniczone bądź niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić programowi Google zbierania danych generowanych przy pomocy plików Cookies (w tym adresu IP) oraz ich przetwarzania, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki. Jest ona dostępna pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw gromadzeniu danych

Mogą Państwo uniemożliwić Google Analytics zapisywanie Państwa danych poprzez kliknięcie w poniższy przycisk. Plik Opt-Out-Cookie jest ustawiony w taki sposób, aby uniemożliwić zbierania danych o użytkownikach przy kolejnych wizytach na tej stronie:

Opt-Out-Cookie

Śledzenie na tej stronie jest:

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych osobowych przez Google Analytics znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

6.Wtyczki i narzędzia przeglądarki

Wtyczka YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek strony YouTube, którego dostawcą jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Przy odwiedzaniu naszych stron korzystających z wtyczki YouTube, nawiązane jest połączenie z serwerami YouTube. Następnie zostaną one  poinformowane jakie strony zostały wyświetlone.  

Jeśli posiadają Państwo konto na serwisie YouTube i są Państwo na nim zalogowani to automatycznie zostaną powiązane i zapisane Państwa zachowania podczas odwiedzania naszej strony. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z serwisu YouTube.

Korzystanie przez nas z serwisu YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych produktów oraz ofert dostępnych online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6. ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności serwisu YouTube pod: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.