Pochodzenie produktu

Nasza obietnica:
pochodzenie produktu

Havelland Express wierzy w nową świadomość żywieniową. Główną rolę w niej odgrywa wiedza dotycząca pochodzenia żywności. Nasze produkty mają historię, ich pochodzenie w każdej chwili jest transparentne. Zapewnia to Państwu nasza gwarancja pochodzenia.

Głównym atutem naszego asortymentu jest różnorodność smakowa z danego regionu. Współpracujemy z partnerami, którzy podzielają nasze wartości. Rolnictwo dbające o zasoby naturalne oraz zgodna z rytmem i warunkami życia właściwymi dla danego gatunku hodowla zwierząt są dla nas tak samo ważne jak rezygnacja ze środków wspomagających, czy też konserwantów. Krótkie odległości gwarantują świeżość regionalnych wyrobów. W przypadku produktów regionalnych nie ma ograniczeń wynikających z długości, energochłonności transportu oraz czasu magazynowania. Dzięki temu produkty regionalne są szczególnie długotrwałe, co potwierdzają niezależne jednostki certyfikujące, jak również nasz znak jakości Green Label.

Havelland Express działa na rzecz utrzymania regionalnych gatunków zwierząt oraz różnorodności smakowej. We współpracy z wybranymi producentami zajmujemy się we własnej produkcji opracowywaniem regionalnych specjałów. Nasza wieprzowina ziołowa z Saalow, królik z regionu Beelitz, czy też jagnięcina z miasta Ruppin spełniają najwyższe kulinarne wymagania. Pochodzenie naszych zwierząt, począwszy od ich narodzin, oparte jest na pełnej przejrzystości.

Hodowla prowadzona jest zgodnie z rytmem i warunkami życia właściwymi dla danego gatunku na soczystych łąkach Brandenburgii. Naturalne krajobrazy i tu wytwarzane specjały tworzą jedność dającą niezmieniony smak. Dzięki krótkim odległościom do miejscowych ubojni ograniczamy do minimum stres wpływający na zwierzęta. Ponadto, nasze restrykcyjne zasady gwarantują szybki, możliwie bezbolesny ubój.
 
Havelland Express obowiązuje zasada: żywność wysokiej jakości może pochodzi tylko z normalnych okolic i od zdrowych zwierząt. I właśnie według tej zasady postępujemy.
 


Zasada pochodzenia na przykładzie cielęcia linumerskiego

1. Karmienie

• Zwierzęta żywią się najpierw wyłącznie mlekiem matki
• Cielęta poszukują później pokarmu na naturalnych
   terenach dolno bagiennych Rhinluch
• Tu znajdują wystarczające ilości świeżych traw i ziół

2. Hodowla

• Hodowane w Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorzu
   Przednim na soczystych łąkach
• Zwierzęta żyją zgodnie z wymogami gatunku,
   przede wszystkim na wolnym wybiegu
• 100 % pokarmu uprawiamy samemu

3. Krajobraz

• Cielę linumerskie żyje w symbiozie z biosferą Rhinluch
• Region ten uważany jest największe teren
   wypoczynkowe żurawia w Europie
• Idealne warunki dla ekologicznej hodowli na wolnym
   wybiegu

4. Zwierzęta

• Cielę linumerskie pochodzi od rasy limousine
   (francuskiej) i żółtej (niemieckiej) lub jest ich krzyżówką
• Wyśmienita jakość mięsa dzięki naturalnej hodowli i
   dużej ilości ruchu
• Rezygnujemy z dodatków i medykamentów

5. Ubój

• Bezstresowy i krótki transport
• Ubój odbywa się we własnych ubojniach gospodarstwa
• Nie mam miejsca ubój masowy
• Niskie zużycie energii

6. Dojrzewanie i rozbiór

• 24 dni dojrzewania wraz z kością w wentylowanych
• chłodniach - Rozbiór ręczny w małej manufakturze
• Bez żadnego przemysłowego rozbioru liczonego na akord
• Optymalne wykorzystanie mięsa z uboju poprzez
   zintegrowaną produkcję wędlin

7. Przygotowywanie zamówień

• Krótkie odległości od sprzedawcy do klienta
• Unikanie produkcji odpadów przez wykorzystywanie
   opakowań wielokrotnego użytku
• Bezproblemowa kontrola pochodzenia produktu aż
   do wytwórcy
• Zastosowanie energooszczędnych technologii, np.
   odzysku ciepła, oraz wysoka wydajność energetyczna

8. Produkt

• Mięso delikatnie włókniste o wewnętrznym
   nagromadzeniu tłuszczu będące efektem powolnego,
   zgodnego z rytmem i warunkami życia właściwymi
   dla danego gatunku wzrostu
• Naturalnie dojrzewająca cielęcina o niskiej utracie
   wody podczas gotowania
• Typowy smak cielęciny dzięki naturalnej karmie bez
   dodatków


Mięso mięsu nierówne

Havelland Express zajmuje się zwierzętami jak również żywnością jaką jest mięso ze starannością i respektem. Z tego względu stawiamy na krótkie odległości w transporcie i unikamy niepotrzebnego bólu i cierpienia. Zlecamy ubój w miejscowych zakładach, które gwarantują wysoki poziom przejrzystości i bezpieczeństwa. Ostre kontrole zapewniają możliwie łagodny ubój.

Havelland Express kładzie duży nacisk na optymalne wykorzystanie każdego zwierzęcia i redukuje w ten sposób ilość wybrakowanego towaru do minimum. Po fachowo przeprowadzonym rozbiorze mięsu jest natychmiast chłodzone i przewożone przy pomocy specjalnych samochodów-chłodni do naszego najnowocześniejszego centrum logistycznego. Stąd dokonujemy rozwiezienia w ramach energooszczędnego łańcucha chłodzącego ? dla zapewnienia absolutnie świeżego smaku mięsa